Trung tâm khuyến nông Hải Phòng

Địa chỉ: Số 6 Chiêu Hoa, Kiến An, Hải Phòng, Kiến An, VIETFARM
Vì lợi ích người sản xuất, vì sức khỏe người tiêu dùng
Bán trong nước
Diện tích : 15 ha
Người quản lý : Mrs Đức
Các công việc gần đây
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
1
Đồng Thị Doanh
VietGap
10000 ha 10000 Đồng Thị Doanh Cà chua , Dưa lưới

Dưa lưới

Lô Đồng Thị Doanh : Kiểm tra đồng ruộng

21/11/2021 02:12:03

STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
1 Phân bón hữu cơ vi sinh VN3 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hương Xuân bón phân lót 70 kg/sào Phân bón
2 Nấm xanh METARHIZIUM Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hương Xuân phòng trừ các loại sâu bệnh hại, côn trùng 2 Gói/sào Chế phẩm sinh học
3 Super Bio HLC 03 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hương Xuân Phòng trừ sâu ăn lá Chai 500ml pha cho 200-250 lít nước Chế phẩm sinh học
STT Chủ hộ Địa chỉ
1 Lương Văn Cường xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
2 Đồng Thị Doanh Xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
3 Lương Minh Tuân Xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng