Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Phù Yên

Địa chỉ: Tiểu khu 4 thị trấn Phù Yên, Phù Yên, Sơn La
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Vì Văn Ngân - Phó giám đốc Trung tâm DVNN
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ