Ngày 24/04/2021, Liên hiệp HTX Kinh tế số Việt Nam đã ký Hợp đồng với Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội thành lập Chính thức Cổng thông tin Quản lý, Giám sát, Truy xuất Minh bạch và Kết nối thị trường Nông sản Tp Hà Nội:www.hanoi.egap.vn

Nội dung Hợp đồng thí điểm đưa Công nghệ eGap giám sát hỗ trợ sản xuất lúa hữu cơ tại HTX Nông nghiệp Hữu cơ Đồng phú - Chương Mỹ, tại đây có 20 ha lúa hữu cơ sản xuất năm thứ 8, 2 lô chuyển đổi hữu cơ 15 ha, triển khai vụ mùa năm 2021

VDECA đã đầu tư thêm ngoài hợp đồng Hệ thống Camera độ phân giải cao giám sát đồng ruộng trên Màn hình đặt tại Văn phòng HTX và trên điện thoai, Trạm thời tiết nông nghiệp thông minh iMetos cung cấp thông tin, cảnh báo, dự báo thời tiết, thiên tai, sâu bệnh cho toàn huyện Chương Mỹ và 2 HTX Mô hình

Nguồn : VDECA