Năm 2021, do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19, nhiều địa phương thực hiện giàn cách xã hội hoặc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, việc tiêu thụ, xuât khâu xoài, mặn hậu của tính Sơn La gặp rất nhiều khó khăn, đây giá mua vào cua các sản phâm nông sản rất thấp, thậm chí có loại sán phâm dưới giá thành san xuât, người nông dân phải đối mặt với nhiều khó khăn. Thực hiện chi đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và của lãnh đạo tỉnh Sơn La và với tinh thần “Nâng niu giá trị nông sản Việt - Ket nối nông sản - San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch ” và mong muốn đưa những sán phẩm xoài, mận an toàn, chất lượng của tình Sơn La đên với người tiêu dùng trong nước, hạn chế tình trạng “giải cứu" cho hàng nông sản Sơn La. Trung tâm Hồ trợ Nông dân nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tô chức hoạt động kết nối nông sán cho nông dân tại địa chỉ số 33, Nguyền Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội (từ ngày 09/6/2021 đến ngày 15/6/2021).

Do công tác phòng, chống dịch nên Hội Nông dân tinh Son La không tô chức các hoạt động tại Hà Nội được, Hội Nông dân tình Sơn La có Công văn đề nghị Liên hiệp Hợp tác xã kinh tế số Việt Nam (VDECA) hỗ trợ truy xuất nguồn gốc các sản phâm nông sản của tính Sơn La và hỗ trợ các hoạt động quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phấm nông sản tại Trung tâm Hồ trợ Nông dân thành phố Hà Nội địa chỉ sô 33, Nguyên Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Hội Nông dân tỉnh Sơn La sè lựa chọn các sản phâm xoài, mận hậu an toàn, đủ tiêu chuẩn, có nguồn gốc rõ ràng, có truy xuât EGAP, đóng gói, vận chuyên về Hà Nội  và Tổ chức Gian hàng trưng bày, tiêu thụ nông sản tỉnh Sơn La ngày 10 - 11/06/2021

Nguồn : VDECA