HTX SX NN Ea Wy

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Ea Wy - Huyện Ea H'leo - Tỉnh Đắk Lắk, Ea H'leo, Đắk Lắk
Cà phê với Hồ Tiêu
Diện tích : 100 ha
Người quản lý : Lương Thị Oanh
Các công việc gần đây
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
1
Lô Cà phê
VietGap
20 ha 20Ha Lương Thị Oanh Cà phê , Cà Phê
2
Hạt tiêu
An toàn thực phẩm
10 ha 10Ha Lương Thị Oanh Hạt tiêu

Hạt tiêu

Lô Hạt tiêu : Bao bì, tem nhãn

05/06/2022 02:12:03

Hà Kim Phượng

Cà Phê

Lô Lô Cà phê : Bao bì, tem nhãn

03/06/2022 02:12:03

Hà Kim Phượng

Cà Phê

Lô Lô Cà phê : Thao tác kỹ thuật

31/05/2022 02:12:03

Hà Kim Phượng

Cà phê

Lô Lô Cà phê : Thu hái

25/05/2022 02:12:03

Hà Kim Phượng

Hạt tiêu

Lô Hạt tiêu : Nhà kho bảo quản

10/05/2022 02:12:03

Hà Kim Phượng

Cà Phê

Lô Lô Cà phê : Phơi sấy thủ công

02/05/2022 02:12:03

Hà Kim Phượng

Hạt tiêu

Lô Hạt tiêu : Phơi sấy công nghiệp

29/04/2022 02:12:03

Hà Kim Phượng

Cà Phê

Lô Lô Cà phê : Thao tác kỹ thuật

28/04/2022 02:12:03

Hà Kim Phượng

Cà Phê

Lô Lô Cà phê : Thu hoạch

20/04/2022 02:12:03

Hà Kim Phượng

Hạt tiêu

Lô Hạt tiêu : Thu hoạch

13/04/2022 02:12:03

Hà Kim Phượng

Hạt tiêu

Lô Hạt tiêu : Tưới nước

01/04/2022 02:12:03

Hà Kim Phượng

Cà Phê

Lô Lô Cà phê : Kiểm tra đồng ruộng

31/03/2022 02:12:03

Hà Kim Phượng

Hạt tiêu

Lô Hạt tiêu : Bón Thúc

08/03/2022 02:12:03

Hà Kim Phượng

Hạt tiêu

Lô Hạt tiêu : Thao tác kỹ thuật

01/03/2022 02:12:03

Hà Kim Phượng

Hạt tiêu

Lô Hạt tiêu : Xuống giống

01/02/2022 02:12:03

Hà Kim Phượng

STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
1 Thuốc trừ sâu Công ty TNHH SX & TM Hoàng Long Vina Trừ sâu 500ml Thuốc trừ sâu
STT Chủ hộ Địa chỉ
1 Lương Thị Oanh Thôn 6 - Xã Ea Wy - Huyện Ea H'leo - Tỉnh Đắk Lắk

Chứng chỉ : VietGap

Mã số : 645/2021/NNPTNT-HB

Bắt đầu : 25/05/2022

Kết thúc : 25/05/2028