HTX Rau Củ Quả Hà Nội

Địa chỉ: Số 10 Việt Hưng - Tổ 6 - Long Biên - Hà Nội, Long Biên, Hà Nội
Đem lại cuộc sống sạch cho người tiêu dùng
Xuất khẩu thị trường Châu Âu và Mỹ
Diện tích : 100 ha
Người quản lý : Đỗ Hoàng Nam
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ