HTX rau an toàn Thanh Hà

Địa chỉ: Thôn Đồng Thanh, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc , Tam Đảo, VIETFARM
Diện tích : 8 ha
Người quản lý : Nhâm Đức Cải
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ