HTX Phương Nam

Địa chỉ: Xã Lóng Phiêng, Yên Châu, Sơn La
Chúng tôi trồng loại Nhãn miền thiết có nguồn gốc từ Hưng Yên rất ngon và mã đẹp. Đã xuất đi các thị trường Trung Quốc, Mỹ và các siêu thị trong nước.
Diện tích : 36 ha
Người quản lý : Trần Như Kiên
Các công việc gần đây
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
1
Hữu cơ
CĐ Hữu cơ
1000 ha 1000m2 Nguyễn Thi Duyên Nhãn miền thiết (01/08/2018) , Nhãn miền thiết (30/06/2019)

Nhãn miền thiết

Lô Hữu cơ : Kiểm tra đồng ruộng

20/05/2019 02:12:03

Nguyễn Đức Tình

Nhãn miền thiết

Lô Hữu cơ : Phòng trừ bệnh

09/05/2019 02:12:03

Nguyễn Đức Tình

Nhãn miền thiết

Lô Hữu cơ : Tỉa cành

25/04/2019 02:12:03

Nguyễn Đức Tình

Nhãn miền thiết

Lô Hữu cơ : Làm đất

10/04/2019 08:42:44

Nguyễn Đức Tình

Nhãn miền thiết

Lô Hữu cơ : Kiểm tra đồng ruộng

29/08/2018 02:54:46

Nguyễn Đức Tình

Nhãn miền thiết

Lô Hữu cơ : Kiểm tra đồng ruộng

22/07/2018 02:22:29

Nguyễn Đức Tình

Nhãn miền thiết

Lô Hữu cơ : Kiểm tra đồng ruộng

14/07/2018 03:04:23

Nguyễn Đức Tình

Nhãn miền thiết

Lô Hữu cơ : Kiểm tra đồng ruộng

13/07/2018 05:53:49

Nguyễn Đức Tình

Nhãn miền thiết

Lô Hữu cơ : Phòng trừ bệnh

04/07/2018 02:31:19

Nguyễn Đức Tình

Nhãn miền thiết

Lô Hữu cơ : Kiểm tra đồng ruộng

13/06/2018 04:05:33

Nguyễn Đức Tình

Nhãn miền thiết

Lô Hữu cơ : Phòng trừ sâu

06/06/2018 02:12:03

Nguyễn Đức Tình

Nhãn miền thiết

Lô Hữu cơ : Kiểm tra đồng ruộng

25/05/2018 04:37:21

Nhãn miền thiết

Lô Hữu cơ : Kiểm tra đồng ruộng

15/05/2018 10:50:22

Nguyễn Đức Tình

Nhãn miền thiết

Lô Hữu cơ : Phòng trừ bệnh

09/05/2018 05:22:41

Nguyễn Đức Tình

Nhãn miền thiết

Lô Hữu cơ : Tỉa cành

25/04/2018 02:12:03

Nguyễn Đức Tình

STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
1 CITRA - BUGOUT CTCP TM & XNK GREEN PATH VIỆT NAM Phun trừ rệp sáp 125 ml/ 16 Lít Thuốc trừ sâu
2 CITRA - KLEAN CTCP TM & XNK GREEN PATH VIỆT NAM phun phòng nấm bệnh 125 ml/16 lít Thuốc trừ bệnh
3 CITRAFILM CTCP TM & XNK GREEN PATH VIỆT NAM Tăng sự lan truyền và bám dính của thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ vào cây trồng 10ml/ bình 16l Chế phẩm sinh học
4 MOPRIDE RUBI Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP Đặc Trị Rệp Sáp - Rầy Nâu 15ml / 16L Nước Phân bón
5 ESKA Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP Trị Nhện Đỏ - Nhện Nhung 10ml / 16 Lít Nước Chế phẩm sinh học
6 Phân bón lá Ac CaBoRon Công Ty Bo Sữa Giúp ra hoa đồng loạt, chống rụng trái non, lớn trái, chống vàng lá, xoăn đọt 25ml / 25 Lít Nước Phân bón
7 TOBA-ST CÔNG TY TNHH SX & TM TÔ BA Giúp cho thuốc bám dính lâu trên cơ thể sâu bọ để thấm vào bên trong và dính từ con này sang con khác, làm tăng hiệu quả diệt sâu. 100 ml / 100 Lít Nước Chế phẩm sinh học
8 BUGOUT CTCP TM & XNK GREEN PATH VIỆT NAM Phun trừ rệp sáp 125 ml/ 16 Lít Thuốc trừ sâu
STT Chủ hộ Địa chỉ
1 Nguyễn Thi Duyên Xã Tú Nang - H. Yên Châu - Sơn La
2 Trần Như Kiên Xã Tú Nang - H. Yên Châu - Sơn La
3 Nguyễn Văn Hừa Xã Tú Nang - H. Yên Châu - Sơn La
4 Vì Văn Khăm Xã Tú Nang - H. Yên Châu - Sơn La
5 Nguyễn Đức Xuân Xã Tú Nang - H. Yên Châu - Sơn La