HTX Nông Nghiệp Dich Vụ Nghĩa Lộc

Địa chỉ: Thôn 3, xã Eanam, Huyện Eahleo, Tỉnh Daklak, Ea H'leo, Đắk Lắk
Trí tuệ, sáng tạo, thành công.
Diện tích : 210 ha
Người quản lý : Nguyễn Xuân Thụ
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ
1 PHAN XUÂN HIỀN EA KSO , XÃ EANAM , HUYỆN EAHLEO ,ĐAKLAK
2 PHẠM THỊ HÀ EAKSO, XÃ EANAM, EAHLEO, ĐAKLAK

Chứng chỉ : VietGap

Mã số : 102

Bắt đầu : 28/12/2020

Kết thúc : 27/12/2023