HTX NNDV Nghĩa Lộc

Địa chỉ: Thôn Ea Ksô, xã Ea Nam, huyện Ea H'leo, Ea H'leo, VIETFARM
Diện tích : 131 ha
Người quản lý : Nguyễn Thị Xanh
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ