HTX NN LỢN RỪNG LAI TÂY NGUYÊN

Địa chỉ: Thôn Chư Cúc, xã Eakmut, huyện Ea Kar, Tỉnh Daklak, Ea Kar, Đắk Lắk
Hợp Tác, cùng phát triển
Diện tích : 20 ha
Người quản lý : Đặng Quang Đức
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ