HTX NN Hữu Cơ Nam Phương Tiến

Địa chỉ: Thôn Núi Bé - xã Nam Phương Tiến - huyện Chương Mỹ - Hà Nội, Chương Mỹ, Hà Nội
Diện tích : 10 ha
Người quản lý : Vũ Thị Huyền
Các công việc gần đây
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
1
Gạo hữu cơ
CĐ Hữu cơ
10 ha 10Ha Vũ Thị Huyền Gạo hữu cơ

Gạo hữu cơ

Lô Gạo hữu cơ : Bao bì, tem nhãn

05/06/2022 02:12:03

Vũ Thị Huyền

Gạo hữu cơ

Lô Gạo hữu cơ : Thu hoạch

31/05/2022 02:12:03

Vũ Thị Huyền

Gạo hữu cơ

Lô Gạo hữu cơ : Kiểm tra đồng ruộng

18/05/2022 02:12:03

Vũ Thị Huyền

Gạo hữu cơ

Lô Gạo hữu cơ : Kiểm tra đồng ruộng

03/05/2022 02:12:03

Vũ Thị Huyền

Gạo hữu cơ

Lô Gạo hữu cơ : Thao tác kỹ thuật

31/03/2022 02:12:03

Vũ Thị Huyền

Gạo hữu cơ

Lô Gạo hữu cơ : Bón Lót

22/03/2022 02:12:03

Vũ Thị Huyền

Gạo hữu cơ

Lô Gạo hữu cơ : Xuống giống

28/02/2022 02:12:03

Vũ Thị Huyền

Gạo hữu cơ

Lô Gạo hữu cơ : Làm đất

31/01/2022 02:12:03

Vũ Thị Huyền

Gạo hữu cơ

Lô Gạo hữu cơ : Làm đất

15/01/2022 02:12:03

Vũ Thị Huyền

Gạo hữu cơ

Lô Gạo hữu cơ : Giống

01/01/2022 02:12:03

Vũ Thị Huyền

STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ
1 Vũ Thị Huyền Thôn Núi Bé - xã Nam Phương Tiến - huyện Chương Mỹ - Hà Nội
2 Dương Thị Ninh UBND xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam

Chứng chỉ : Organic

Mã số : 30/CN-TĐC-0052

Bắt đầu : 05/10/2021

Kết thúc : 04/10/2023

Chứng chỉ : CĐ Hữu cơ

Mã số : 0521/GCN-TTPT

Bắt đầu : 02/12/2020

Kết thúc : 01/12/2022