HTX Ngọc Lan

Địa chỉ: Bản Noong Xôm, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Mai Sơn, Sơn La
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Nguyễn Ngọc Dũng
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ