HTX Liên Việt Hòa Bình

Địa chỉ: Số nhà 364 - Khu 2 - TT Cao Phong - Hoà Bình, Cao Phong, Hòa Bình
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Dương Thế Hòa
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ