HTX DVNN xã Mỹ Long

Địa chỉ: xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Phấn đấu bền vững
Diện tích : 1.2 ha
Người quản lý : Lương Như Ý
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ