HTX dịch vụ nông nghiệp Krông Buk

Địa chỉ: Thôn Tân Lập 7, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, Krông Búk, VIETFARM
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Nguyễn Quang Hào
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ