HTX dịch vụ NN và TM Pả Vi

Địa chỉ: xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Mèo Vạc, Hà Giang
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Lương Văn Trường
Các công việc gần đây
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
1
Tam giác mạch
VietGap
150000 ha 150000 Lương Văn Trường Tam giác mạch (15/12/2020)

Tam giác mạch

Lô Tam giác mạch : Thu hoạch

29/10/2020 02:12:03

Lương Văn Trường

STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ
1 Lương Văn Trường xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang