Hợp tác xã Bác Tôm 1

Địa chỉ: số 32, ngõ 2, Ba Vì, Bác Tôm
Nông sản hữu cơ trong lành thiên nhiên ban tặng
Thị trường Hà Nội
Diện tích : 200 ha
Người quản lý : Nguyễn Ngọc Anh
Các công việc gần đây
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
1
Nhóm lấy thịt
Organic
2 ha 2 Nhóm Gừa - Liên nhóm Lương Sơn, Hòa Bình Gà hữu cơ PGS (13/09/2021)

Gà hữu cơ PGS

Lô Nhóm lấy thịt : Xuất chuồng, giết mổ

12/09/2021 02:12:03

Nguyễn Ngọc Anh

Gà hữu cơ PGS

Lô Nhóm lấy thịt : Xuất chuồng, giết mổ

21/08/2021 02:12:03

Nguyễn Ngọc Anh

Gà hữu cơ PGS

Lô Nhóm lấy thịt : Chăm sóc gia súc vỗ béo

30/07/2021 02:12:03

Nguyễn Ngọc Anh

Gà hữu cơ PGS

Lô Nhóm lấy thịt : Thức ăn tự trộn

13/06/2021 02:12:03

Nguyễn Ngọc Anh

Gà hữu cơ PGS

Lô Nhóm lấy thịt : Cơ sở chuồng trại

17/05/2021 02:12:03

Nguyễn Ngọc Anh

Gà hữu cơ PGS

Lô Nhóm lấy thịt : Thức ăn tự trộn

17/05/2021 02:12:03

Nguyễn Ngọc Anh

Gà hữu cơ PGS

Lô Nhóm lấy thịt : Thức ăn tự trộn

17/05/2021 02:12:03

Nguyễn Ngọc Anh

Gà hữu cơ PGS

Lô Nhóm lấy thịt : Tiêm chủng Vacxin

17/03/2021 02:12:03

Nguyễn Ngọc Anh

Gà hữu cơ PGS

Lô Nhóm lấy thịt : Nhập giống

15/03/2021 02:12:03

Nguyễn Ngọc Anh

STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ
1 Nhóm Gừa - Liên nhóm Lương Sơn, Hòa Bình 417 Hoang Cong Chat