Cơ sở sản xuất

HTX nhãn Miền Thiết

Xã Hàm Tử - Khoái Châu

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Nhãn
(55 Ha)
VietFarm
Bưởi
(15 Ha)
VietFarm
Cam
(5 Ha)
VietFarm
Chuối
(10 Ha)
VietFarm

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất vietfarm.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 85 H
Quản lý Nguyễn Văn Thế
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua