Cơ sở sản xuất

Trang trại Amifarm

Tiểu khu 34 - Xã Tân lập - Mộc Châu - Sơn La

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Bò sữa
(0 Ha)
VietFarm
Sản phẩm sữa
(0 Ha)
VietFarm
Chế phẩm sinh học
(0 Ha)
VietFarm

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất vietfarm.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0 H
Quản lý Nguyễn Quang Vinh
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua