Cơ sở sản xuất

Hộ Kinh doanh Nông sản Thành Nam

Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Nam Định

Trao giá trị, nhận yêu thương

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất namdinh.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 5.6 Ha
Quản lý Bùi Thị Mơ
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua