Cơ sở sản xuất

HỢP TÁC XÃ QUỲNH NGHĨA

Bản Cang A, Xã Chiềng Sung, Huyện Mai Sơn, Sơn La

Yêu vườn như nhà

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
01
(6000 )
CĐ Hữu cơ
Quý-Huệ Mận hậu Sơn La (09/06/2021)
Lô số 2
(10000 )
VietGap
Quý-Huệ

Thông tin chung

Giới thiệu Nội tiêu
Cổng truy xuất sonla.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 20
Quản lý Nguyễn Tiến Nam
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
Tiểu khu 3.2, xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua