Cơ sở sản xuất

Cty CP ĐT và PT Đại Tiến Thành

Mỹ Phúc - Mỹ Lộc – Nam Định

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Gạo
(26000 )
BÙI THỊ MƠ Gạo (15/10/2020)

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất namdinh.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 26 Ha
Quản lý BÙI THỊ MƠ
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua