Camera - 4

Địa chỉ: HTX Rau Quả Sạch Chúc Sơn
29/06/2022 Trực tuyến
Xem lại lịch sử:
Lô đất Sản phẩm Bắt đầu trồng Bắt đầu thu hoạch Trạng thái
Lô : HX5
Cà chua đợt 4 21-11-2018 - ĐANG THU HOẠCH